शनिवारी बोट क्लब रोड, ताडिवाला रोड, ढोले पाटील रोड परिसरातील वीज बंद राहणार

शनिवारी बोट क्लब रोड, ताडिवाला रोड, ढोले पाटील रोड परिसरातील वीज बंद राहणार महावितरणच्या नायडू उपकेंद्रातील पॉवर ट्रान्सफॉर्मर बदलणार पुणे, दि. 10 जून 2021 :