विद्यावाचस्पती शंकर अभ्यंकर यांना मध्यप्रदेश सरकारचा पुरस्कार

पुणे– मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) सरकारचा अत्यंत सन्मानाचा ‘राष्ट्रीय नानाजी देशमुख सन्मान पुरस्कार’ (Nanasaheb Deshmukh Award) गुरुदेव विद्यावाच्यस्पती शंकर अभ्यंकरांना (Shankar Abhyankar) प्रदान करण्यात आला. मुख्यमंत्री