पंतप्रधान आवास योजनेमुळे गरिबांना पक्के, मालकी हक्काचे घर

डॉ. सुजय विखे पाटील यांचे मत; कम्युनिटी डिझाईन एजन्सी, स्नेहालय आणि अहमदनगर महापालिका यांच्या पुढाकारातून झोपडपट्टीवासीयांना प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत पक्की घरे सुपूर्द    अहमदनगर