८५ व्या वाढदिवशी डॉ. के. एच. संचेती करणार आपली शेवटची शस्त्रक्रिया

आत्तापर्यंत ५५,००० पेक्षा जास्त शस्त्रक्रिया केल्यानंतर आपल्या ८५ व्या वाढदिवशी डॉ. के. एच. संचेती शेवटची शस्त्रक्रिया करणार आहेत. ही शस्त्रक्रिया नितंब पुनररोपण शस्त्रक्रिया ( Total