ग्लोबल इंडिया बिझनेस फोरमतर्फे ‘बिझनेस एक्सलन्स अवॉर्ड’ व आंतरराष्ट्रीय चर्चासत्र

औद्योगिक प्रगतीसह जागतिक हवामान बदल, शाश्वत विकासावर भर हवा : डॉ. नीलम गोऱ्हे पुणे : “प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करताना पर्यावरण, हवामान बदल आणि शाश्वत विकासाच्या