प्रा. के. के. अगरवाल : ‘सूर्यदत्ता ग्रुप ‘ व ‘सीईजीआर’तर्फे ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण व गुणवत्ता वाढ’वर राष्ट्रीय परिषद

नवीन शिक्षण धोरण गुणवत्ता केंद्रित : प्रा. के. के. अगरवाल ‘सूर्यदत्ता ग्रुप ‘ व ‘सीईजीआर’तर्फे ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण व गुणवत्ता वाढ’वर राष्ट्रीय परिषद ———————————————————————————————————————– गुणवत्ता