थोर गणितज्ज्ञ भास्कराचार्यांच्या ‘ लिलावती ‘ ग्रंथावर वेबिनार मालिका

थोर गणितज्ज्ञ भास्कराचार्यांच्या ‘ लिलावती ‘ ग्रंथावर वेबिनार मालिका …………………  १२ जून रोजी सातवे, १३ जून रोजी आठवे सत्र …………. भारतीय गणिती वारसा पुढे  आणण्यासाठी