कोरोना काळात राबलेल्या वादकांच्या हातांनी केले वाद्यपूजन

वंदे मातरम संघटना युवा वाद्य पथक, शिववर्धन वाद्य पथक, शिवसाम्राज्य वाद्य पथकाच्या वतीने आयोजन पुणे : वंदे मातरम संघटना कृत युवा वाद्य पथक, शिववर्धन वाद्य